Sjundeå Pensionärer

  Sjundeå pensionärers styrelse 2021

             

     Från vänster:Timo Heiskanen, Marléne Czarnecki, Torsten Hagelberg, Kerstin Nyberg,                                       Clas Czarnecki, Marianne Hagström, Tom Laitinen

Ordförande:      
Clas Czarnecki
Billskogsvägen 8A5  02580 Sjundeå
clas.czarnecki at gmail.com
tel. 050 64000

Vice ordförande:
Torsten Hagelberg

Karénsgränd 21, 02490 Pickala        
torsten.hagelberg at kolumbus.fi
tel. 040 548 1303

Sekreterare:       
Marianne Hagström
Skinnarbackavägen 12, 02580 Sjundeå          
marianne.hagstrom at elisanet.fi
tel. 0400 487709

Kassör:                
Marléne Czarnecki
Billskogsvägen 8A5  02580 Sjundeå
marlene.czarnecki at gmail.com
tel. 050 337 7774

Övriga medlemmar:      
Timo Heiskanen

Lappersvägen 21, 02570 Sjundeå Kby       
timo.heiskanen2 at saunalahti.fi
tel. 045 1354011

Tom Laitinen
Östra Kungsvägen 96E  02580Sjundeå
tomlaitinen55 at gmail.com
tel. 0400 607583

Kerstin Nyberg
Messmyravägen 79  08700 Virkby
tel. 040-5755357
nitsrek_nyberg at hotmail.com