Sjundeå Pensionärer

          Sjundeå pensionärers styrelse 2023

             

     Från vänster: Timo Heiskanen, Marléne Czarnecki, Torsten Hagelberg, Kerstin Nyberg,                                       Clas Czarnecki, Marianne Hagström, Tom Laitinen

Ordförande:      
Clas Czarnecki
clas.czarnecki at gmail.com
tel. 050 64000

Vice ordförande:
Torsten Hagelberg
        
torsten.hagelberg at kolumbus.fi
tel. 040 548 1303

Sekreterare:       
Marianne Hagström          
marianne.hagstrom at elisanet.fi
tel. 0400 487 709

Kassör:                
Marléne Czarnecki
marlene.czarnecki at gmail.com
tel. 050 337 7774

Medlemmar:      
Timo Heiskanen
      
timo.heiskanen2 at saunalahti.fi
tel. 045 135 4011

Tom Laitinen
tomlaitinen55 at gmail.com
tel. 0400 607 583

Kerstin Nyberg
tel. 040 575 5357
nitsrek_nyberg at hotmail.com