Sjundeå Pensionärer

          Sjundeå pensionärers styrelse 2023

             

     Från vänster: Timo Heiskanen, Marléne Czarnecki, Torsten Hagelberg, Kerstin Nyberg,                                       Clas Czarnecki, Marianne Hagström, Tom Laitinen

Ordförande:      
Clas Czarnecki
Billskogsvägen 8A5, 02580 Sjundeå
clas.czarnecki at gmail.com
tel. 050 64000

Vice ordförande:
Torsten Hagelberg

Karénsgränd 21, 02490 Pickala        
torsten.hagelberg at kolumbus.fi
tel. 040 548 1303

Sekreterare:       
Marianne Hagström
Skinnarbackavägen 12, 02580 Sjundeå          
marianne.hagstrom at elisanet.fi
tel. 0400 487 709

Kassör:                
Marléne Czarnecki
Billskogsvägen 8A5, 02580 Sjundeå
marlene.czarnecki at gmail.com
tel. 050 337 7774

Övriga medlemmar:      
Timo Heiskanen

Lappersvägen 21, 02570 Sjundeå Kby       
timo.heiskanen2 at saunalahti.fi
tel. 045 135 4011

Tom Laitinen
Östra Kungsvägen 96E, 02580 Sjundeå
tomlaitinen55 at gmail.com
tel. 0400 607 583

Kerstin Nyberg
Messmyravägen 79, 08700 Lojo
tel. 040 575 5357
nitsrek_nyberg at hotmail.com