Sjundeå Pensionärer

           Sjundeå pensionärers styrelse 2024               

    

             

   

Ordförande:      
Clas Czarnecki
clas.czarnecki at gmail.com
050 64000

Vice ordförande:
Tom K Laitinen
        
tomlaitinen55 at gmail.com
0400 607 583

Sekreterare:       
Marianne Hagström          
marianne.hagstrom at elisanet.fi
0400 487 709

Kassör:                
Marléne Czarnecki
marlene.czarnecki at gmail.com
050 337 7774

Medlemmar:      
Timo Heiskanen
      
timo.heiskanen2 at saunalahti.fi
045 135 4011

Henry Lemström
lemstrom.henry at gmail.com
0400 467 559

Helena Lönn
helena.lonn at gmail.com
050 304 4568