Sjundeå Pensionärer

IT-handledare: 
Marléne Czarnecki  tel. 050-3377774  e-mail: marlene.czarnecki at gmail.com
Marianne Hagström tel. 0400-487709  e-mail: marianne.hagstrom at elisanet.fi
Clas Czarnecki tel. 050-64000  e-mail: clas.czarnecki at gmail.com
 

Dataträffarna kl 10.00

Bibliotekets mötesrum

FRE 16.2.2024

FRE 22.3.2024

FRE 12.4.2024

FRE 17.5.2024

                                           

"Pekplattsstuderande"

IT-kursdeltagarna lär sig hur man använder KANTA-programmet 30.11.15
foto Clas