Sjundeå Pensionärer

IT-handledare: 
Marléne Czarnecki  tel. 050-3377774  e-mail: marlene.czarnecki at gmail.com
Marianne Hagström tel. 0400-487709  e-mail: marianne.hagström at elisanet.fi
Clas Czarnecki tel. 050-64000  e-mail: clas.czarnecki at gmail.com
Torsten Hagelberg tel. 040-5481303  e-mail: torsten.hagelberg at kolumbus.fi

 

Dataträffarna

                             OBS! Inhiberadepå grund av coronavirus tillsvidare!
         VI återkommer så fort läget förbättras!

      

"Pekplattsstuderande"

IT-kursdeltagarna lär sig hur man använder KANTA-programmet 30.11.15
foto Clas