Sjundeå Pensionärer

IT-handledare: 
Marléne Czarnecki  tel. 050-3377774  e-mail: marlene.czarnecki at gmail.com
Marianne Hagström tel. 0400-487709  e-mail: marianne.hagstrom at elisanet.fi
Clas Czarnecki tel. 050-64000  e-mail: clas.czarnecki at gmail.com
 

Dataträffarna 

...håller sommarpaus, vi återkommer på hösten. Har ni akut problem, vänligen kontakta någon av handledarna

                                          

"Pekplattsstuderande"

IT-kursdeltagarna lär sig hur man använder KANTA-programmet 30.11.15
foto Clas