Sjundeå Pensionärer

IT-handledare: 
Marléne Czarnecki  tel. 050-3377774  e-mail: marlene.czarnecki at gmail.com
Marianne Hagström tel. 0400-487709  e-mail: marianne.hagström at elisanet.fi
Clas Czarnecki tel. 050-64000  e-mail: clas.czarnecki at gmail.com
Torsten Hagelberg tel. 040-5481303  e-mail: torsten.hagelberg at kolumbus.fi

 

Dataträffarna

Dataträff i Capella den 27.10. kl. 10.00 och den 24.11. kl. 10.00 i bibliotekets mötesrum                             

                            

      

"Pekplattsstuderande"

IT-kursdeltagarna lär sig hur man använder KANTA-programmet 30.11.15
foto Clas