Sjundeå Pensionärer

Hej!

Vill du bli medlem så kan du kontakta någon av styrelsemedlemmarna, endera per telefon eller e-post eller om du råkar träffa någon styresemedlem.
Styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter ser du under rubriken STYRELSE
eller skicka e-post till: sjundea.pensionarer(at)gmail.com

Ta kontakt!
Styrelsen