Sjundeå Pensionärer

Hej!

Vill du bli medlem så kan du kontakta någon av styrelsemedlemmarna, endera per telefon eller e-post eller om du råkar träffa någon styresemedlem.
Styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter ser du under rubriken STYRELSE
eller skicka e-post till: sjundea.pensionarer(at)gmail.com

Medlemsavgiften är 25,00/år

Ta kontakt!
Styrelsen

Vad innebär det att bli medlem?

När du blir medlem i Sjundeå Pensionärer blir du samtidigt medlem i Svenska Pensionärsförbundet, som med ca 20 000 medlemmar är en av de största medborgar-organisationerna i Svenskfinland.

Svenska Pensionärsförbundet har tre stora uppgifter:

- Intressebevakning, aktiv påverkan om allt, som angår oss, från pensioner och köpkraft till vård och omsorg

- Trivsel, allt det, som vi gör i föreningar och klubbar för att trivas med varandra och med livet i allmänhet

- Delaktighet i nutid och framtid, att ta vara på och dela med oss av all den kunskap och livserfarenhet vi äldre bär med oss

Som medlem får du tidningen God Tid som medlemsförmån åtta gånger om året, med information om ärenden viktiga för pensionärer.

Som medlem kan du deltaga i alla de resor, som annonseras om i God Tid, arrangerade av ex. Svenska Pensionärsförbundet och SPF Västnyland.


Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Om e-postadressen ändras gäller den gamla tills den nya är bekräftad.


Övrigt

Skriv siffran 3 med bokstäver: