Sjundeå Pensionärer

  Dallapågänget Hej!

     

     Dallapågänget hör hit!
Vi går nu nästa gång 13.4 vid Badet. Härefter går vi igen varannan vecka vid stationen. Jämna veckor vid stationen och udda vid Badet. 

Sista gångträffen är den 11.5 och då går vi i Kopparnäs

 

                      Petanque

                                 Petanque spelarna 10.9.2019  Foto Clas

    Vi börjar spela petanque den 3.5 kl. 10.00 vid badet. 

Vi spelar varje vecka!