Sjundeå Pensionärer

                Dallapågänget Hej!

               
Vi börjar igen 10.01.23 samling vid Capella kl. 13.00, vi går varje vecka på stationsområdet tills
stigarna blir trygga att gå på vid "Badet"

                       

                                  Boccia

Boccian börjar igen den 9 januari 2023.

Vi spelar boccia alla måndagar kl. 14.30 - 17.00
i idrottshallens bollsal.