Sjundeå Pensionärer

                    Petanque

Vi börjar spela petanque den 15.5.23 kl 10.00 
vid Å-parken. Vi spelar varje måndag.

   

                    Dallapågänget

Vårsäsongen slutar 16.5.23 med promenad vid Hotell Sjundeå. Vi fortsätter sedan på hösten igen.

                       

                     Boccia

Vårens sista Boccia spelas den 24.4.23, fortsättning på hösten!

Vi spelar boccia alla måndagar kl. 14.30 - 17.00
i idrottshallens bollsal.