Sjundeå Pensionärer

Funktionärer:

Resekoordinator  1
Tom Laitinen
Östra Kungsvägen 96E, 02580 Sjundeå
tomlaitinen55 at gmail.com
tel. 0400 607 583

Motionsansvarig
Timo Heiskanen
Lappersvägen 21, 02570 Sjundeå Kby
tel. 045 135 4011
timo.heiskanen2 at saunalahti.fi

IKT-ansvarig
Clas Czarnecki
Billskogsvägen 8A5, 02580 Sjundeå
clas.czarnecki at gmail.com
tel. 050 64000

Webbmaster
Torsten Hagelberg
Karénsgränd 21, 02490 Pickala
tel. 040 548 1303
torsten.hagelberg at kolumbus.fi

Frågesport
Kerstin Nyberg
Messmyravägen 79,  08700 Virkby
tel. 040 5755357
nitsrek_nyberg at hotmail.com

Kaffevärdinnor - grupp 1
Marja Heiskanen
Lappersvägen 21, 02570 Sjundeå Kby
tel. (09) 256 1482

Susan Forsström
Nybyvägen 70, 08500 Lojo
(019) 361 181

Gerd Hallén
Fallvägen 170, 02580 Sjundeå
tel. 041 444 0952

Kaffevärdinnor - grupp 2

Camilla Öhman
Kringelvägen 3A1, 02580 Sjundeå
tel. 040 530 6217

Monica Lemström
Simolavägen 12, 02580 Sjundeå
tel. 040 844 7646

Marianne Malm
Karlbergsgränden 1, 02580 Sjundeå
tel. 040 545 0480