Sjundeå Pensionärer

Funktionärer:

Resekoordinatorer  1
Tom Laitinen
Östra Kungsvägen 96E  02580Sjundeå
tomlaitinen55 at gmail.com
tel. 0400 607583

Resekoordinatorer  2
Timo Heiskanen
Lappersvägen 21, 02570 Sjundeå Kby
tel. 045 135 4011
timo.heiskanen2 at saunalahti.fi

IKT-ansvarig
Clas Czarnecki
Billskogsvägen 8A5  02580 Sjundeå
clas.czarnecki at gmail.com
tel. 050 64000

Webbmaster
Torsten Hagelberg
Karénsgränd 21, 02490 Pickala
tel. 040 548 1303
torsten.hagelberg at kolumbus.fi

Kaffevärdinnor - grupp 1
Marja Heiskanen
Lappersvägen 21, 02570 Sjundeå Kby
tel. (09) 2561482

Susan Forsström
Nybyvägen 70, 08500 Lojo
(019) 361181

Birgitta Sundholm
Lempansvägen 130, 08100 Lojo
tel. 050 3309749

Kaffevärdinnor - grupp 2

Camilla Öhman
Kringelvägen 3A1,  02580 Sjundeå
tel. 040 5306217

Monica Lemström
Simolavägen 12,  02580 Sjundeå
tel. 040 8447646

Marianne Malm
Karlbergsgränden 1, 02580 Sjundeå
tel. 040-5450480

Reservpersoner

Gerd Hallén
Fallvägen 170, 02580 Sjundeå
tel. 041-4440952

Ann-Kristine Lindholm
Ängsvägen 4,  02580 Sjundeå
tel. 050 3738064