Sjundeå Pensionärer

FINA PIPOR!

22.11.2023 kl. 12.00 – 14.30

Pris 44€ + buss

Anmälan till Marianne senast den 22.10.23 tel. 0400 487709   

Busstidtabellen:
Grönkulla   kl. 10.30
Brandstation  kl. 10.35
Station   kl. 10.40
ABC    kl.  10.50
K-slätt rampen  kl.  11.00
Svenska teatern kl. 11.30

OBS! Om det är snö och halt kommer bussen 15 minuter tidigara!